Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DESZELFS TOEVALLEN. 37

bloéd worden te kort gedaan; naardien de vermeer'

derde bloeddeelen zo fpocdig riet dan bij volwas/ene

en fferke Perfoonen worden yoortgebragt; en hier

uit natuurlijk, of eene verhinderde groeijing bij

de eer fen , — .of eene vermindering der lee-

venskracht bij de laatflen moet voortvloéijjèrii

De Manier van Leeven toont ons, dat de Man;er

geenen , welken eene werkzaame Lcevenswijzc van lee-

ven.

oefTenen, zwaar arbeiden en fterke voedzelcn gebruiken i riiet minder fchroom mogen en konnen Adergelaaten worden, dan zuiken, welken juist het tegengeftelde van,deezen üitmaakeri.

Dè. Gewoonte , eindelijk, leert den Aderlaa- Gewoonter, dat hij bij de geenen, welken gewoon zijnte* eens of meer maaien 's Jaars, op gezette tijden Ader geopend te worden, bij dezelve Vrij onbefchroomd deeze Operatie (zo 'er geene verbiedende ómrtaiidighederi zijn) kan verrichten: —— ca?r nogthahs bij die, welken dit niet ge woon zijn, ofwel nooit zijn adergelaaten meer omzichtigheid jnoet plaats grijpen. <

2.) Den tijd der Aderlaating verdeelt men, qJ' in een" tijd vM Noodzaaklijkheid', en in eenen Cchejdj tijd van verkiezing. des t)'d'

De tijd van Noodzaakltjkhfid is die, waarT..,} in men aamlonds de Opératie moet verrichten, nóodS envehb-ekt geen uitftel om dringende Redenen Ujklieid' kan gedoogd worden.

B' De

Sluiten