is toegevoegd aan uw favorieten.

De onechte zoon, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P EL. ioj

baron.

1 Dat verblijdt mij.

amalia.

Ik hou ook veel van hem.

baron.

Niet meer dan billijk. (Eenig zwijgen.)

amalia.

Ik geloof, indien ge hem mijne hand ^anhoodt, (Jat hij ze niet zoude weigeren.

baron, Ja, dat geloof ik ook.

amalia.

En ik zoude u gaarne gehoorzaamen.

baron; opmerkzaam*

Ei! is u dat ernst?

amalia*

o Ja!

baron.

Ha, ha, ha! nu, wij zullen zien.

amalia; vrolijk opziende! Is u dat ernst, papa?

baron.

o Neen!

amalia; ne érge [lagen.

Niet?

baron.

Neen, Amalia! dat girat niet '.zulk een romanneskfpelletjen, als Abeillard en Heloïfe, als St. Prutz en G 5 ffl