Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «8 )

danige Rcfolutien, als dezelve begeeren zal, om die in het Committé te brengen. — Edoclv wanneer er onverhooptelijk cene Refolutie mogt genoomen worden , waarom trend vier Burgers zich bezwaard mogten vinden , zullen deeze zich daarover aan het Committé mogen adresfeeren, en dit over de genoomen Refolutië met de Stads-Regeering terftond moeten handelen, en met dezelve daarop zoodanige fchikkingen mogen maaken, als zij nodig en dicnftig zullen oordeelen.

V.

. Het Committé zal uit deszelfs midden, alle Jaar, negen Commisfien benoemen, elk van i Leden, te weeten, eene in het Gafthuis, cene in het Burger-Weeshuis, eene in het Bornhof, eene in de Adminiftratic der Groote of Walburgs-Kcrk, eene tot den onderhoud der Stads Werken en Timmeragien, eene tot het opzigt

over

Sluiten