is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

DE LOOP DER

Fr. Die afftand is in lang geen 80,000 pasfen.

E. Meet nu daar de Waal uit den Rhijn vloeit, waar van daan zommigen de meeting willen begonnen hebben , tot aan het ftrand.

Fr. Dan zou caesar wel dertig duizend fchreeden te weinig gerekend hebben. Maar laat ik nu eens meeten van de eerfte zamen-

vloeijing by St. Andries Dan kom

ik evenwel een weinig te kort.

E. Dat is zoo , maar wanneer gy hier nu byvoegt, het geen de Zee door den tijd van onze ftranden heeft afgenoomen , zal het een juiste maat zijn ; en zoo wy ons mogen verzekerd houden, dat deeze eerfte zamenvloeijing de oudfte is, zouden wy daar uit gemakkelijk kunnen> afleiden , hoe veel verder ons Land zich ten tyde van caesar in de Noordzee heeft uitgeftrekt.

Fr. Dat zou wel agt duizend pasfen of twee uuren gaans zijn.

E. Verwonder u daar niet over. Ten tyde van hadrianus junius , was de oude Kerk van Scheveningen binnen den tijd van eene Eeuw , tweeduizend pasfen ver in zee geraakt , en men maakte toen al overleg om de nieuwgebouwde landwaards in te brengen , waar men van den vloed niet te vreezen had. En zou men dan niet de breedte van het verloren land in den tijd van meer

dan