is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Boek.

19$ DE AFVAL DEK

genadig was ; en egter vinden wijnergens, dar de luiden van dien tijd de perfoonlijke verbittering en veragting in 't openbaar tegen dezen laat. ften zo ver gedreven hebben , als zij zig tegen deszelfs Voorzaat véroorloofden.

Om zijne lage geboorte door den glans van hoger aanzien te bedekken, en hem door enen verhevenor ftand veelligt ook tegen den moedwil zijner, vijanden te befchutten, had dc Landvoogdes te Rome bewerkt, dat hij met het 'Kardinaals purper bekleed wierd; maar juist die zelfde waardigheid , welke hem naauwcr aan het Roomfche Hof verbond, maakte hem des te meer vreemdeling in de Nederlanden. ' Dit purper was een nieuwe misdaad te Brusfel , en een gehate dragt, welke als 't ware openlijk de beweeggronden aan den dag leide,' volgens welke hij in 't vervolg ftond te handelen. Noch zijn eerwaardige rang, welke alleen vaak den fchendigften booswigt heilig maakt; noch zijne hoge bedieningen ; noch zijne agtingswaardige talenten; zelfs niet eens zijn gedugt vermogen , dat zig dagelijks door zo bloedige proeven liet zien , waren in ftaat om hem tegen fmadelykc beledigingen te beveiligen. Schrik en fpefci terny, het vreeslijke en het belachelijke, waren in zijn voorbeeld, op enq