is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.'

443'

Gezanten derwaards , welke zig op ene zagte wyze van dezelve zouden verzekeren , en de Burgerij enen nieuwen eed van gehoorfaamheid afvorderen. Te gelijk kreeg de Graaf van Meo-en, die met een deel Krijgsvolk in de nabuurfchap ftond, bevel, om op de Stad aanterukken, ten einde den last der beide Gezanten te onderftcunen, en tevens bezetting daarin te kunnen brengen. Maar brederode, die te Vsanen hiervan tijding kreeg, zond enen zijner afhangelingen , zekeren antonij ■van bom berg, enen driftigen Kalvinist, doch die als een braaf Sob daat bekend ftond, derwaards , ' om den moed van zijnen aanhang in die ftad optebeuren, en de aanflagen der Landvoogdes te verijdelen. Het gelukte dezen van bomrerg, de brieven , welken de Kanfelic-r van de Landföogdes had medegebragt , in handec te krijgen , en valfche in de plaats te ftcllen, welke door hunne harde en gebiedende taal de Burgerij verbitterden. Insgelijks wist hij de beide Gezanten der Hertoginne verdagt tc maken, als of zij kwade voornemens tegen de Stad hadden, H welk bij het Gemeen zo veel ingangs vond , dat hetzelve zig in dolle woede tegen de Gezanten vergreep, en her gevangen nam. Hij zelf plaatfte zig san het hoofd van agthonderd manj

HL

boek

i