is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN. 44$

ne armen als haren Befchermer aan, en fchikte zig naar alle de veranderingen ,. welken hij in hunnen Godsdienst maakte. Terltond daarop liet hij aan den oever van de Lek ene fchans opwerpen , uit welke hij Vianen kon heilrijken. Brederode, genen lust hebbende, om hem binnen die Stad aftewagten, verliet met het beste gedeelte van zijn Leger - deze flandplaats , en trok in alk haast naar Amfterdam (*>

Zo nutteloos als de Prins van Oranje , gedurende deze bewegingen , zijnen tijd te Antwerpen fcheen te verfpillen, zo werkfaam was hij in deze fchijnbare ledigheid. Op raad van hem had het Verbond geworven, en brederode zijne Sloten verfterkt, waartoe hij hem zelfs drie Hukken Kanon gefchonken had, welken hij te Utregi 'had laten gieten. Hij hield een wakend oog op alle bewegingen van he Hof, en het Verbond werd door hen tegen eiken ' aanllag gewaarfchoud , wel ke op deze of gene ftad gemaak wierd. Maar zijn hoofd- toeleg fcheei te zijn, zig van de voornaamfte plaat fen van zijn Stadhouderfchap meeste te maken; ten welken einde hij de: aanflag van brederode op Utregt ei Amfterdam met alle magt had gezog

(*) Strada 170, viül. ad 110 pp ei Epist. 5.

HL

boe k'.

b

i

r> i 1 t