is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontdekking van't geheel (tot huiden bekend) deel des aardkloots America.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AMERICA, &c. 75

als de Portugefcbe Plantagien in Amerka benodigt zullen zyn-

Art. 3.

Dat nog Portugefcbe of vreemde Schepen zal gepermitteerd zyn, te handelen op gezegde Kuft, onder Pcenaliteit van verbeurfen van Schip en Lading.

Art. 4.

Niettegenftaande , zo eenige Schepen daar heen genootzaakt waren , door ftorm of andere nootzakelykheid, vermogen de Factoren der Compagnie hun toetelaten, Water te halen , en ook Piovifie aan hun Verkoopen die zy benodigt zyn , egter zonder hun te permiteren, eenig Negotie te dryven.

Art. 5.

Dat deze Previlegie zal duuren vyftien Jaar, wanneer 't voor zyn Portugefcbe Majefteit wettig zyn zal, den termyn te verlengen of intetrekken , in de bezitting van de Landen toegeftaan.

Art. 6.

In dit laatfte geval, kan zyn Majefteit bezit nemen van de Forten , Artilleryfchepen en andere Effecten van de Compagnie , mids betalende gereed Geld, volgens de waarden.

Eenige tyd na deze Previlegie geaffigeert was , liet de Compagnie Biljetten aanplakken te Lisfabon , bekeritmakende de Con-

di-