is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1548. Den 4.

Februarii.

Aengaende de Privilegiën de Onderfatenvan Hollandt competerende.

( 45° )

Vergaderinge tot mynen Huyfe gehouden, op

Den 4. Februarii 1548.

PRESENTEN.

Heyman Adriaenfz, ende

Mr. Adriaen de Jonge.

Van Dordrecht. Mr. Lambrecht Jacobfz.

Van Haerlem. Mrs. Huygh, ende

Jacob vanden Eynde.

Van Delft. Gerrit Beuckelfz, Burgemeefter , ende

Mr. Jacob de Milde. Van Leyden.

Mr. Adriaen Sandelijn.

Van Amfterdam.

Maer van der Gouda en is 'er niemandt geweeft, alfoo die niet en waren by de Staten daer toe gecommitteert , omme defenfie te refolveren tegens het bevel van den Procureur Generael, omme boven te vertoonen hare Privilegiën van exemptie van Tollen en Anckerage.

fTlEn voorfz dage is by de voornoemde Geg deputeerden op het voorfchreve poinct gerefolveert, dat, alfoo de Staten van Hollandt Privilegie hebben, dat men de Onderfaten van Hollandt niet cn fal betrecken buyten den Lande, dan in quatuor cafibus, in het felve Privilegie ge-expreffeert; dat oock den Prince van den Lande geen Oclroyen ofte Mandamenten en fal accorderen, contrarie de Privilegiën van den felven Lande, dat oock by het voorfchreve Privilegie den Raedt van Hollandt gecommitteert werdt, omme te ver-

fièn