Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ODE,

AAN DE

EDELE MANHAFTE HEEREN,

OFFICIEREN en LEDEN

VAN HET ACHTBAAR

EXERCITIE GENOODSCHAP,

TER SPREUKE VOERENDE

VOOR STAD, LAND EN VRIJHEID,

BINNEN DE STAD

AMERSFOORT.

Deugdgezinde Stadgenooten,

Gloeijende door heldenvuur,

Voor het land , en Eemftads muur; Bacoos nooitvolprezen loten,

Helden, die de Vrijheid fchraagt,

En de Dwinglandij verjaagt; Welkom binnen Grij-brechts wallen! Hoort uw glori roemrijk brallen,

Bij onze Amiteldarnlche Maagd.

A 3 eem

Sluiten