Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lieve Vrijheid! doe mijn helden,

In 't geharnast Amersfoort,

Tegen dwang en burgermoord, Eeuwig ongehinderd gelden!

Dat hun ftaal de veder blijv'

Daar cappelleks hand meê fchrijv'! Dat hun kruid op fchelmen donder', En, als zijne dein, (dat wonder:)

's Dwinglands hart van fchrik verftijv'!

Dus fchiet Vrijheid, in dees ftaaten,

Zo, als toen haar rijk begon,

Heldre draaien-uit haar zon, Op genepen hamasplaaten

Van gevreesde burgerij;

Straalen, die de Tirannij, Zo zij in haare oogen blinken, Straks ten afgrond in doen zinken,

Als de fnoodfte moordhappij.

P. STICHTENAAR.

Sluiten