Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eyn zo gerat op de looze ftreeken en verdraai jingen van dit handwerk, dat 'er de geringe Boer een Advocaat voor de Balie is. Men verhaalde ons daaromtrent verfcheide kluitjes, die ,hoe ongeloof baar zcookmogten voorkomen , nochtans de fchyn van waarheid hebben voor de geenen die in deze Landllreek hebben verkeerd gehad: wy zullen 'er eenige weinige Haaltjes van aanroeren.

TweeGebuuren eens in een gefchil geraakt zynde om een Externest, gemaakt op de boom van deneenen Buurman, welke tak juist overhing op de werf van den andere Buurman, hadden elkander om deze beuzelzaak het hoofd zo warm gemaakt, dat zy zich uit goed en have hadden gepletcn.en om een gering da iloon in 't vervolg moesten gaa 1 werken. — Een ander geval niet minder opmerkelyk in zyn foort, verhaalde men ons van iemand, die zyn buurman 'smorg«ns voor den dageraad ging opkloppen , om hem te vraagen , of hy mede naar de Stad wilde gaan : — Om wat te doen ? vroeg den «mder; Om te pleiten, antwoordde den éerften , Hu*! Mem l hernam zyn Buurman al B 4 geeti-

Sluiten