Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 234 >

Men doet mij' alle vriendelijke voorftellen, om mij den perfoon behaaglijk te maaken , en tot het huwlijk te bewegen. — lk kan in het zotjen geen zin krijgen — en evenwel, voorzie

ik reeds, men zal 'er mij eindelijk toe dwingen. 't Is

wat te zeggen, een kind voor zijn geheel leven ongelukkig te

maaken! Breng dit mijne ouders eens onder het oog —->

Gij zult 'er door verpligten uwe Lezeres

maria doorzigt.

Wij beklaagen den toeftand van juffrouw doorzigt,

alzo haar lot voor altijd misfehien ongelukkig zal zijn.

Wat heeft geld en hooge geboorte bij fchraapzieke en hoogmoedige ouderen, in dezen opzigte, niet al uitgewerkt! Twee kinderen worden door dwinglandij gekoppeld — zij zijn rijk zonder liefde — beminnen eikanderen nooit — leeven in twist — zoeken beiden een ander voorwerp om den

wellust te voldoen verteeren hunne fchatten fterven

arm en laten ongelukkige kinderen na ■ zie daar de

gevolgen van zulke koppelhuwlijken, die wij elders met zwarte kleuren getekend hebben. Zo de ouders van doorzigt hier op mogten doordenken en haar dochter wezenlijk gelukkig wilden maaken, zouden zij hun voornemen verfoeien , van hetzelve afzien — en het geluk van haar kind boven tij. delijke middelen waardeeren. —— Meer zullen wij hier niet van zeggen.

Intusfchen, terwijl wij den brief van d oorzigt lazen, komt ons een familie huwlijk in gedachte, dat wij onlangs bij archenholtz lazen ('*), en onzen lezeren moeten me-

dedeelen. > „Voor eenige jaaren, zegt hij, gebeurde'er

in

(*) Engeland II Deel. bl. 156 in de nederduitfche vertaaling. Wij hebben veel verpligting aan den vertaa'.er, vooial voor zijne oordeel- • kundige aanmerkingen.

Sluiten