is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen van den graave van Ferrieres-Sauveboeuf, in Turkye, Persië en Arabië, van 1782 tot 1789.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 Gedenkjcbriften der Reïfen öfo

Ziet daar mijne bedenkingen. Ik heb der! Turken regt gedaan door zo wel hunne deugden te prijzen, als hunne gebreken te berispen. Ik zie hen met leedwezen flagtoffers wezen der ongerijmdheid en zotte hovaardij, die haaren ondergang heeft bewerkt. De Christenen veragt en verfmaad hebbende, zien zij zig nu genoodzaakt, hen te vreezen; maar indien hunne woede en razernij hunne fchande niet kunnen evenaaren, genieten zij, gerust omtrent het voorle» dene, het tegenwoordig oogenblik, en zeggen met opzigt tot het toekomende Alla kerm, God is barmhartig.

Einde van het tweede en laatste deel.