Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FABRIKANT. 3j

verbaasdheid naauwlyks fpreeken. Ja Vrylief

zy myn vriend. (Hy omheljt Vrylief) Unia.

Tot dus verre zyn de gevolgen nog al draageJyk, Heer Kwaadoog.

Kwaadooc.

Goed, goed, vrouw Unia; — gy zult vrees ik nog wel eens uit een anderen toon zingen. Unia.

Ja, indien

Sembler, tegen Fabrikant.

Befcherm hem, en onderfteun hem met uw vermogen, dat door zyne vlytongetwyfelddagelykfch

zal vermeerderen. Ja , Heer Fabrikant!

befcherm hem; hy is my lief.

Kwaadoog, ter zyde. Om de gevolgen.

Sembler.

Het is een dierbaar voorwerp, dat ik uit de kaaken des doods gewoekerd heb.

Kwaadoog, nog ter zyde.

Zelfbelang.

Werklust, (ftil tegen Kwaadoog )

Spreek uit de Borft.

C Kwaad-

Sluiten