is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U HET ZYDEWÉE. §. 890.

dikwils . herhaalde ftovingen de

len fineerde ik de zyde eerst met zalf van Althéa or aiergeiy ke ' en dekte dezelve alsdan met een plyster van geele fteenbreek.

No hte de uitwendige oplegging van zodanige ald«verzagtenfte geneesmiddelen is alleen voordelig om dat door dezelvede ontfteking zeer gelukkig word ontbonden,, maar ook om dat door W als wanneer het hulpmiddel te laat is in t werk gefteld , ofttl kwade hoedanigheid der ziekte zich tot verzwering zet, de ^Ëh^Éb^^a zo worden ontfpannen, dat men hopen maf de etter naar buiten uit te zullen brengen, en een gevaarlyke'etterborst aldus word voorgekomen. ^££1^ eIIP Hier over is in de algemene genezing der ontfteking, gelyk ook in de genezing der longontfteking J. 854- S^gehanddd. Skmaa s heeft een afkookzel van gerst met azyn honig en falpeti aangezien hier in al het vereischte tot de genezing gevonden'wordg genoegzaam geweest, want dezelve heeft door het wt.^S3&denS kracht, ontfpant en verzagt dooi: de: meelag Se^diffiiheid der gerst met het water vermengd , de honig SSt deazyfontbfaden allerkrachtigst de ontftokene dikheid g; Zl ooi de falpeter, welke in de fcherpe ziektens te gelyk.de * tegroteliftte vSzagt, door de dikte der vogten te verminderen ff iet\6gi\ in de lyst der geneesmiddelen bv dit getal, wor£n ook andere zamenftellingen gevonden tot het zelve einde dienenden, het zal ook niet nadelig zyn tusfchen deeze zagte, pynSSe middelen te mengen yoonl »d« «

■Snrustie is, en het waken moeielyk : de bloemen van roooe Sollen en alle het geene men uit dezelve gemaaict in ^Pwmkd8 vSkoopt, kunnen gerust gebruikt worden en wel dat ToW Geneesheeren naderhand