Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUW! N-;G? ENZ.

denkftukken, ons door Bayle, Newton, Locke, Leibnits , Nieuwentijd en Halier nagelaten, tot onwraakbare waarborgen ftrekken. Willen wij dus niet wijzer dan deze groote mannen zijn , zoo moeten wij ook de hemelfche wijsheid van den geopenbaarden Godsdienst beminnen , naarfporen en omhelzen , om onze eeuwige belangen op een' onwankelbaren grondflag te vestigen ; zoo zullen wij, van de hef der aardfche fmetten gelouterd, meer aan het oorfprongkelijke fchoon der Goddelijke volmaaktheid gelijkvormig worden; zoo zal onze kennis hier de foppen en lijnen uitmaken van het volmaakte ontwerp dér hemelfche Wijsbegeerte.

B E-

Sluiten