Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ëhhilïïum 28 December 1795-

Extract uit het Re-

gifter der Refolutien vari de provifioneele Representanten des Volks vad Overyflel.

Deventer den 22 December i?95-

DE Gecommitteerden tot de zaakenvan Finantie ter vdldoeninge vim de Refoluue commiflbriaal van den 21 deezsr^ hebbende geëxamineerd het Rapport den 15 daar te vooren ter Vergadering van hun Hoog Moaende uitPebraSt door & Burprs Vinnig» en andere naar Hoog Mog. Gedeputeerden tof het ïSTSi^Wè de Nationaal, Vergadering, beneven* C< committeren uit het- Commaie tot de J'emsene zaaken van het Bondgenoocfchip të Lande > hebben ter Vergadering gerappor' e-rd, van advife te zyn, dat de Geccmro.tSSSfi van w.gens deeze Provrnae .terOenefklitèit zooden beteore» te worden gelaft , ter • Ve ering van ten Hfaofl Mog. te declareedat de Protöfeneele Vdlks-Repraifcniamcn dézer Provincie zig laaten- weigeren de ver-Sermgen in het vJve Kapport vcorgeflag;n

"etóle verandering op Art, 6,. veorkeme^

Sluiten