Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a J

ÉXTRACT uit de Crimineele Rolle deezer Stede Beverwyk.

Vrydag den 29 November 1799.

Is géhoord het rapport van onze perfoneela Commisfie, de dato 22 November 1. 1. (ten deeze in 'fcripis overgeligd en hier aan geannexeerd) en als nu op de Requeste en Bylagen van Mr. Jan van Blarkom, R. O. nader en finaal disponerende, zo word hy Vertoner R. O. by deeze geauthorifeerd ende gequalificeerd, omme, en des noods by arrest, ten diende en maintien der Juftitie, den perfoon van Bruin Brinkman, ter zake in zyns Vertoners Requeste vermeld, judicieel te vragen„ ende te horen.

(Onder ftond)

In kennisfe van my,

(Was getekend)

M. H. OGEL WIGHTj

Secretaris.

Pro Juftitia.

Wy Ondergetekenden P. van de Velde, Thomas de Wolf en Christiaan Stumphius, certificeren by deeze, dat wy in onze qualiteit als Leden van het Collegie van Rechtsoeffening deezer Stede Bever» wyk, en daar toe.fpeciaal verzocht, ons hebben vervoegd op de Boerdery van Symen Bruins, bewoond en in huur by Cerrit Duinhoven binnen

dee-

Sluiten