Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 31 )

gevraagd, want de groote regtfchapen Duit. fche Satans zijn nog al meer in gebruik;maar 't is al te met nog zo reis voor een aartigheid jen — maar laat ons verder zien; ziet ge dat kleine kasjen wel, dat ginder ftaat; ja wel Mijn Heer, zeide ik, daar lijken wel beenderen in te weezen. — Zo is 't ook, 't zijn eigentlijk dorre beenen, 'er is juist niet veel aan, ik verhuur 'er wel eens eenigen van, inzonderheid een dijbeen,of zo iets,als de honger in deverfen aan zo een been moet knaagen, daar ze toch niet veel af kan haaien; maar onder dat dekkleed, zeide ik, Mijn Heer,wat is daar toch onder? Dat zullen we liever toegedekt laaten, zeide hij, want dat zie ik zelf niet gaarne; en echter heb ik 'er fomtijds wel eens vraag na gehad. Maar zeg mij dan, als 't u gelieft ten minften wat het is ? of is 't een geheim, Mijn Heer! dan vraag ik u wel verfchooning

voor mijn nieuwsgierigheid. ö Neen f

zeide hij, in 't minst niet, 't is geen geheim 't is eigenlijk:

Een hart, dat bloedig en van etterbuilen zwelt,

Kijk, dat zult ge immers toch niet graag zien!—' 6 Neen! neen! riep ik, laat maar toe, Mijn Heer! laat maar toe; en laaten wij maar een

an-

Sluiten