Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— \ ■ No. 2

CÖNDUITE-L YSTE van de Ritmee fters en Subalterne Officieren van het Regiment Cavallerie of Dragonders van

Zoo als dezelve, op den Eed, aan den Lande gedaan, opgemaakt is, op den Eerflen January [7 door den .Ondergefchreeven Collonel Commandant, of by deszelfs abfèntie buiten 's Lands, Commandeerenden Officier van het voornoemde Regiment, te

( XJ ) Teegens- Geboorte-Plaats. Religie. | Of hy ge- Hoe lange in he Regi- Of van te vooren in ati- Of in vreemde Dienften | Welke Talenj Of yver Ofwel te Wat voor! Of hy is | Of hy is Of hy ver-

eü' > < woordige trouwt of ment gedient heeft, en in dere Regimenten van den geweeft is, en in welke hy fpreekt. en ambitie, Paerd ry den'; Weeten- van goed of [bequaam of dient gea-

c Ouder- ongetrouwt welke Qualiteit. Staat gedient heeft, en in Qualiteit. j heeft tot jkan , of de'jfchappen hy IquaadCom- | niet tot het' vanceert te

< '! N3AM EN TOEN 4 AM. 1Sf en hetMe~ \ welke Qualiteit. den Dienft noodige ap-_beeft. portement. Excrceeren. I worden of

X. ■ ■■ ' -'■ 1 - ' tal vaa Km- , plicatie heeft niet.

deren. \ __ . lom zulks |

1 ' —-— wel tc lee-j

:ren.

Hoe veel Maanden in elke Charge.

^2. I !

*s fO N: N: Gerefor- Vrouw Cornet 35 Maanden. ( Het Regiment.) Heffen. Hollandfch. |

meert. Kind., 1. Sous-Licut. 70 Maanden. Cadet 20 Maanden. Hoogduitfch.

N: N.* j Lieutenant 63 Maanden. Cornet 37 Maanden. Cornet 5 Maanden. Fraufch. j

Ritmeefter 108 Maanden. Lieuten. 24 Maanden. ! Enselfch. | 1

Sluiten