is toegevoegd aan uw favorieten.

Vermaaklijk reisje van een gezelschap heeren en juffrouwen door Zuid Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «ï )

de Franfchen ! ja, de Franfchen hebben mijn hartgefloolen (Ik.) Heeft mijnheer dan geene aanmerkingen te maaken, op het versje van onzen vriend? ——(quibus.) Geenen, mijnheer; vol. ftrekt geenen — De heer f r e d r i jc ftoorde zig niet weinig aan deeze laagheid van QurBns, die gelijktijdig de Franfchen ten hemel verhefte, en kon dulden, niet alleen, maar zelfs ten fterksten toejuichte, dat zij veracht werden; (een gevolg van •nkundige waan; zulke lieden moeten verachten en prijzen als een ander 't goedvindt, om dat zij hun eigen gevoelen niet verdedigen kunnen:) de loflijke Franfchen, voerde hij quibus, op een gemelij. ken toon, toe; vinden in u mijnheer een zwakken verdediger; dan bemin ik hen op vaster grond, en durf ftaande houden dat het afbeeldzel 't welk gij zo fraai vindt, een verdoemd voordbrengzel is van fchandelijkeheersehzucht, die zig altoos tegen mensen* hevendheid en braafheid opmaakt; want mensch; lievend en braaf zijn de Franfchen, en de haatelijke" trekken van het afbeeldzel, die misfchien op deezen of geenen onverlaat in 't bijzonder toegepast kunnen worden, wel verre dat zij de franfche natie in 't algemeen zouden fehetzen, zijn te verachtelijker om dat de fchilder een' Frank van onzen tijd op 't oog heeft: zo ooit, thans betoonen de edele Franfchen zig belanglooze vrienden in nood, broeders van de braave Hollanders in 't nakomen van't gegeeven woord, en voorftanders van de vrijheid van geweeten; fchande zij derhalven op hen di§ F