is toegevoegd aan uw favorieten.

Moliere, blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L IJ J P E L. 9%

BEJART.

Koom, onbefchaamde, voort!

IZABELLA.

Wat meer respekt Mevrouw! — Ik ben geen kind meêr, neen. ik fraa reeds op mijn trouw!

MOLIERE.

Verwin uw toorn Mevrouw/dit za! wel 't veiligst weezen Uw dogter, is mijn Bruid en hoeft U niet te vreezen. Zij is en blijft de mijne, in weêrwil van uw haat, Wijl ik haar van geen Mensch mij ooit ontrukken Iaat. Uw woede,'t zij ze worde uit liefde of haat gebooren, Is dus geheel vergeefsch.

BEJART.

Tieran! wat moet ik hooren • Ik fterf!.. ©ndankbre, vrees mijn felle woede en haat! Ik fchuw, ja'k vloek Uzelfs! öfnoode,ó valfchedaad!.. Blijf, wreede Dogter! blijf voor eeuwig in zijne armen! Hij zal U,voor mijn' toorn, dit zweer ik, niet befchermen; Uwe echt zij U ten vloek.'.. 'k ontvlugt het fnood gelaat Eens Mans, die mij, ö fpijt, zoo fchaam'cloos verfmaadt.' Ik zal terftond, om mij op 't felst'van hem te wreeken, Dit huis verhaten , en met fcharamous gaan fpreeken. 'k Begeefme in zijne troep!

IZABELLA.

„ 'k Wensch U een goede rijs."

MOLIER E.

Ei wees toch niet zoo boes.

?IB-