is toegevoegd aan uw favorieten.

De belydenis van een lichtmis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

ineai de Nonnen welken dezelven b> woonen, kennen geene andere Godheden dan Venus en Cupido: zy doen geene andere gelofte dan die van gehoorzaam zyni dag en nacht zyn zy bereid ter vervullinge van de plichten aan haaren ftaat verknocht: nooit weigeren zy haaren hulp aan hun die dezelve noo» dig hebben : de wreedheid is by haar onbekend , en wel verre dat de voorkeur eenige jaloufie zou veroorzaaken, fchynt het veeleer dat de beleefdheden welke men de eene bewyst. allemogelyken invloed op de andere heeft : ik heb het ondervonden Charlotte: de grondregels der orde waartoe deeze Venuspriefterinnen behooren , zyn , vlijen , ftreelen , be!oovent behangen, eu genieten, fommigen voegen 5er nog berouw hebben by; maar Charlotte, dezulken dwaalen; want als om die grondregel flegts gedacht wordt, verdwyntalle vermaak.

^ Wy bragten dikwyls een vrolyk uur. tje met dezeajati-veftaalen door; want

F 4 waai"