Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIVIERVISCH 237

In de plaats van brood doet men 'er ook

wel by een halven stuiver knapkoek, en 6 kaneelkoekjens die fyn gestampt zyn men legt de karper daarin, en laat hem dus gaar stooven.

karper , op den rooster, of aan het spit.

Als de karper geschubt, en gegromd is-, wordt zy gekorven , en verder schoon gewasschen; men legze daarna op een schotel, en bestrooize met zout: eenen tyd lang dus in het zout gestaan hebbende, wordt zy afgedroogd; met boter besmeerd, en met gestampte beschuit, waaronder meel gemengd is, bestrooid: legze voords op den rooster, of bindze aan een spit, en laatze gaar braaden; onder het braaden moet zy dikwyls begoten worden.

Zy wordt voorgediend met een rooden wyn-saus ; sommigen verkiezen 'er ook een citroen-saus by te eeten.

ROODEN WYN-SAUS.

Neem voor een halven stuiver knapkoek , 4 kaneelkoekjens, stamp deezen onder elkander, roer het gestampte verder gelyk met azyn; doe 'er voords een weinig peper in, rooden wyn naar genoegen; roer de saus op het vuur af; zodra zy gebonden is, is zy gereed om gebruikt te worden.

Sluiten