Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

lang leeve dus vcor eene fchoone in haar négligé, de paruik £tire bourres;

Minder nedrig, en echter zonder hoogmoed , verkiest haare zuster de haakjes pa. ruik, het halve toilet van een caske hoed ( terwyl haare ebbenkleurige krulletjes (die de uirgefnedene klederen beminnen, vermids deeze haare vryheid begunftigen), van achteren lugtig golven door de verliefde adem der zephirs: haare krulletjes hangen; van vooren .wellustig over de wenkbraauwen van twee fchoone oogen j zy openen zich eeven voor het linker oog , en vergunnen ook naauwlyks dat den dag even door dezelve doordringd. Door middel van dit haairfcherm kan het rechter oog ongedwongen lonken, en indien men de chronyk geiooven moet ; wierd deeze mode uitgevonden , door eene fchoone welke maar een oog had (45).

Ziet gy die beweegende Chignon die zyn lange golvende haairen ontrolt? — Te vergeefs bedreigd de heerschzuchtige hoed dezelve in te zweigen; hy weet zyne vyandin af te weeren; en haar aan alle B 5 kan.

Paruik ik 'rochet* >p het inker

(De En.

ïelfche Paruik.)

Sluiten