Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEENKUNDIGE TAFELEN. 9

vera]f. Superiores), en de5 benedenfte, pnderfte of onwaare (costee fpuria. f. inferiores) genaamd worden.

B. De Ruggegraat beftaat

ei. Uit de kolom van Wervelen (vertebra), en deeze wederom uit

«. 7 Halswervelen, 4 fi. i7 Ru(«>;ewerve!en, en * 1

y. 5 Lendewervelen.

b. Uit het Heiligbeen (os facrum), en

c. Uit het Stuit- of Staa'*tbecn (os coccygis). .

C. De ongenaamde Beenderen (osfa innominatd) zyn by volwasfenen 2 ftukken , waar van 'er aan ieder zyde des lichaams een legt ; doch by kinderen is ieder bvzonder in 3 ftukken onderfcheiden. Het bovenfte heet Heup- of Darmbeen (os Mum), het voorfte Schaimbeen (os pubis), en het onderfte Zitbeen (os ifchium).

. De Uiteindens of Ledemaaten worden wederom in bovenfte en onderfte verdeeld. A. Tot de bovenfte behooren wederzyds,

a. Het Sleutelbeen (clavicula).

b. Het Schouderblad (fcapula).

c. Het Oppcrarmbeem (humerus).

d. De Voorarm (antibrachium). Deeze beftaat uit a. Het Ellebeen (cubitus) en

/8. Het Spaakbeen (radius).

e. De uiterfte hand (mams extrema), en daar tos behoofen

*. Agt Beenderen der Voorhand (carpus) : namelyk

1. Het Schuit- of Napswyze , (os feaphoides f. : naviculare f. cotyloideum).

2. Het Maanvormige of Halfmaanswyze (os lunare f. femilunare).

3. Het Wiggewyze of Driehoekige (os cuneiforme f. triquetrum).

4. Het Linzénvormige of ronde (os piftformt f. lenticulare, f. orbiculare.)

5. Het Ongelykzydige of groote veelhoekige (os, trapefium f. rhomboides, f. multangulum ma jus).

Co Het Ongelykvormige, fpitze of klyne veelA 5 hoe-

Sluiten