Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN O D I L D E?

Ka eenigen tijd afwezigheids , op den morgen der te rug reize.

©ntfang, beminlijkfte aller fchoonen, Eens teedren minnaars teêrftcn groet!

Ontfang in flaauwgeftemde tonen! Een teder zuchfjen, vol van gloed!

Ontfang het met dat welbehagen, Waarmede 't hart dat voor u blaakt,

't Gewenschte morgenrood ziet dagen , Dat aan zijn afzijn einde maakt!

Sluiten