Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7 ) "

latere tyden, en wel ter gelegenheid van den afval van Rennenberg in 't jaar 1580. Wanneer de Stads Regering buiten gewoon wordende verandert , de verkiefing der Gefworen Gemeente is geweest by de Gilden, door welke fes perfoonen uit ieder kluft zyn gekoofen, om vervolgens het Collegie te componeren, (Ji)

By deze Gefwooren Meente of Volks Mannen was van ouds de keuze van den Raadt:

Volgens de inhoud der keurwetten, welke ons in het Oude Stadsboek op't jaar 1425. voorkoomen, wierd tot dat einde jaarlyks de Swoorne Meente op het Raadhuis verdagvaart, omdoor het Lot by uittrekking van 5 fwarteBoonen, vermengt onder een grooter getal witte Boonen, uit hun midden 5 K.eurheren te uitvondigen, om vervolgens den Raadt te kiefen.

Zo dat de Raadt zedert dien tyd, hoe aanfienlyk men Oesfelvs magt gelieve te ftellen, niet anders kan worden befcliouwt, dan als een Collegie waar van de Leden zyn Verkoofene of Geconftitueerden van de Gefworen Gemeente, vaa welke de Raad afhankelyk was, en bleef, door dien de keure was Vry, en lig uitftrekte totde„£#over de Gekeeie Stadt, ,zonder eenige verpligting, om de Oude Raaden wederom in te kiefen ij).

A 4 Hier~

(T) Bor II. Del. l4£oek.3\ !«7(ü Bylage No 1. Stadsboek art. 2.

Sluiten