is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe leerwijze, om kinderen [...] te leeren leezen en denken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6? J5

lieve kinderen!

Schoon gij reden hebt, bij üzelven vergenoegd te zijn over uwe gemaakte vorderingen in het leezen, moet ik u egter zeggen, dat het niet toereikend is voor een Nederlandsen Burger, alleen die twee foorten van letters te kennen, welke wij tot hier toe geleerd hebben; er worden verfcheiden belangrijke nukken gemeenlijk met eene letter gedrukt, welke gij nog niet gezien hebt; het was dus jammer, als gij niet in ftaat waart alles té kunnen leezen, wat voor de Nederlanders gefchreeven wordt. Als gij best wilt oppasten om deeze, voor u, nieuwe foort van letteren te leeren kennen, dan beloof ik u, in een volgend boekjen, welk ik voor u fchrijven zal, ook gefchreeven en andere letters te leeren, welke ieder verftandig mensch kennen moet. ■ Binnen zeer korten tijd zullen wij aan het einde" van ons boek zijn; want ik zie dat gij lust hebt ora te leeren.

• E *