Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xï.

HET S C II A A P.

(Eens Fabel?)

A.an 't hof van aller diereu Koning,

Verfcheen het Schaap, als Kandidaat, En bad, in zeer beleefde termen,

Om eene plaats , als Advokaat. „ Ik leerde," fprak hij, ,, 't recht verweeren;

Ik minne waarheid, deugd en eer ■—' „ Voord!" — riep een ridderlijke Luipert , ,, Vertrek! — gij kunt uw vlijt befpaaren, Het recht is hier, zinds veele jaaren,

ó Vroome bloed ! geen' mode méér!"

In het vorig Stukje, bladz. 41 reg. 12 van ona: ftaat gewordt, lees geroepen wordt.

Sluiten