Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbetering IN DE vroege jeugd. *7

theus, in fijne Jeugd, daarin onderwefen , door fijne Grootmoeder Loïs en fijne Moe-s der Eunice, wier ongeveinsd Gelove foo hooglijk van den Apostel geroemd word, 2. Tim. 1:5.

Vraag. Weet gij ook eenige middelen tot Verbetering van onfe Jeugd en Jongelingfchap?

Antw. Ouders moeten, met veel vlijd en forge, naarftig naakoomen hunne gedaane belofte bij den Doop hunner Kinderen, om fe felven, naar hun vermogen, te onderwijfen, ofte te doen en te helpen onderwijfen. Dat fe ook veel bidden voor hunne kinderen, om waare harcveranderende Genade door Gods Woord en Geest, en Davids bede op hun eigen hart leggen, Heere, gedenk niet der fonden mijner Jongheid, noch mijner overtredingen! Pfalm xxv: 7. Kinderen moeten fich gehoor- en leerfaam gedragen omtrent hunne0 Ouders en Leermeefters , onder aanhoudende gebeden; Schep mij een rein harte, O God! en vernieuw in het binnenfle van mij eenen vasten Geest! Pfalm li: ia. ' Vraa*. Behoorde de Christen Jeugd niet hoogen* prijs te Hellen op Gods Woord, als een van God ingefteld middel ter Bekeering , en fich, daar toe, veel te laten vinden onder de Prediking van het felve?

Anm

Sluiten