is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tót de MILIT. JURISD. &Ci 97 XXL

ËXTRACT uit de Notulen der Ed. Mog. Heeren Staten van Zeeland 27 Auguftus 1588,

jjji de Staten van Zeeland fyn erfcheenen deBurgcmrs. vanMiddelburgmet.eenige van de Magiftraet, hen beklagende van feekere Gevangens byCapr-. Beerendregtgevoerdop 'tFor t van denHaeck,waar over is deGraaff van Solms als Krygsoverfte van Zeeland in dé Staten verfogt te commen, denwelken vertoont fynde waar van ue voorn, gevangen was, heeft belastom allernisverlland te voorkommen alhier,op 't Steen van Middelburg te doen bringen den voorn,gevangen om gcböortj 't geen den Capn. Bcrcndrccbt 't zynen lallen pretendeert, gedaan te worden na bótiorern

X X I ï.

(a) ARTYCKULBRIEF ofte ÖRDÓN. NANT1E op de Discipline Militaire 13 Aug. 1590.

J^faerdien by dagelycxfchè éxperientie bevonden werden, veele ende menighvuldi-

ge

O) Deze Artikulbrief is 13 Aug. 1590 fimpelyfe gerenoveert, en vervolgens geamplieert 9 May 1705,' / Deth G