is toegevoegd aan uw favorieten.

Regtsgeleerde verhandelingen, over lyfstraffelyke misdaaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 STRAFFE DER MISDAADEN, DIE §. XIX.

Over de misdaad van Diïélleeren , of tweegevegt te plee gen.

Van deeze fchrikkelyke misdaad van Duëlleeren zoude een wyd veld hebben, en zeer veel kunnen gezegd worden, was het niet, dat andere dit voor my wydloopig gedaan hadden, als j. slicher, die een Rechtsgeleerde Verhandeling hier over in den jaare 1717. heeft doen uitgaan , welke .naderhand in den jaare 1731. door den Profesfor barbeyrac, in het Fransch is uitgegeevcn; Men heeft ook een Verhandeling in het Fransch van basnage, fur les Duels, met een Voorreden van roques te Bafel, in den jaare 1740. uitgekoornen, en is daar van ook veel te leezen by alkemade (a). — De Heer moorman geeft daar van een geheel capittel op (b~). —• En kan daar van ook een Verhandeling, die de Heer schoRer, daar over heeft opgefteld, vinden in de Verhandelingen van het Zeeuwfche Genoodfchap (c). De wetten en placcaaten daar van in Holland, zyn die van den jaare 1656, immers zo vind men in het leven van de Broeders Cornelis en Johan de Wit , door emanuel van den houven, in den jaare 1705. met den druk gemeen gemaakt (d) , en van den jaare 1663. en voor de Militairen in dienst van dén Staat, dat van Koning william Hooglof- .

Ca) Verhandeling over het Kamprecht , en aldaar van

DER SCHELLING.

(ZO In zyn Verhandeling over ie Misiaaien, 2. Boe , 4. Hoofifl. Qc) 3. Deel, Cd) Bladz. 97. op het einde.