is toegevoegd aan uw favorieten.

Ordre van procederen voor de gerichten der heerlykheid Wedde en Westerwoldingeland, Bellingewolde en Blyham cum annexis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 77)

kondigen om het zelve te verkoopen, mits die verkoop niet voor des Dondërdaags zal mogen gefchieden, en wel het klein vee by contant geld, en paarden en koebeeften om met drie maanden te betaalen, welke penningen de Richter aan den Droft zal moeten verrekenen op den eerften breukeldag,en het lürplus, na aftrek der koften, aan den Droft overtellen, om door denzelven aan ons te worden verrekend, dog de eigenaar, voor den verkoop het vee reclamerende,zal aan hem onder voldoening der koften worden overgegeeven.

X C V111.

De Richters zullen gehouden zyn, ten minften twee maal des jaars, op convenable tyden, na voor af gedaane kerkkondiging, te fchouwen, genietende daar voor de door Ons bepaalde vacatiën, zonder meerder te mogen neemen, of eifchen, by verbeurte van tien maal het te veel genootene, en zullen niemand mogen breuken, wi ns werk goed is, of van de breuk excuferen, als iemands werk kwaad is.

X C I X.

i - ./•>,y ■ (j u "I •■ 7 - r|o tföniij3 ni no ü.-:. ■ I

Wanneer de Richter nodig oordeelt , dat een nieuwe weg moet worden aangelegd, of een oude merkelyk verbreed, verhoogd of veranderd, zal daar van aan den Droft kennis geeven, ten einde het zelve te

K 3 za-