Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

AE.

van Aengwirden gevraagt, op het Request van eenen Jelle Sydses cum foc., den 6 Maan 1775.

AENGWIRDEN. Het verzoek van voorfchreeven Jelle Sydses, klaagendeover omflag over zyne Landeryen m Aengwirden, afgeflagen, den 9 Novemb 1775.

AEQUI VALENTEN. De Heeren Gedeputeerden gelast, om zig te infornieeren, welke Officieren geen Aequivaienten hebben betaalt, en aan de manqueerende geen foldyen te betaalen, voor dat derzelver Aequivalent is voldaan, den 17 Maait 1752.

' Haare Koninglyke Hoogheid Mevrouwe de Gouvernante by Misfive te verzoeken, tot decifie overde betaalinge van Aequivaienten, en om verder elucidatie te erlangen, wat door vrywillige changementen verdaan werd, den 9 Juny 1758.

~~~ De Heeren Gedeputeer¬

de Staaten verzogt en gelast, om de agteritallige Aequivaienten in te vorderen, die niet betaalt zyn, den 0 Juny 1758.

T j In 't toekomende zal by

vrywillig changement van eenig Polityk ampt, hoegenaamt geen exemptie van de betaaling der Aequivaienten meer worden verleent, den <; July 1758.

! J— De Heeren Gedeputeer¬

de Staaten gelast, om itrik telyk en zonder uitftel te doen invorderen de onbetaalde Aequivaienten der Officianten, van het Collegie ter Admiraliteit te Harlingen , den 16 Maart I7S9-

' ' Dezelve Heeren verzogt en gelast, tot nader onderzoek van onbetaalde Aequivaienten • en verders met de Heeren Rekenmees- ■

AE.

fers te overleggen, of'er nog eenige Officianten en Bedienden zyn, die in de Refolutie van den 14 Maart 1716 niet gevonden worden, en echter geoordeelt zyn Aequivalent te moeten betaalen, den 16 Maart 1759.

AEQUI VALENTEN. Commisfie op de Heeren van 't Mindergetal , om nader te examineei en het verzoek van 't B.itaillon van den Prins van Baden Durlach, om gelibereert te zyn van de betaalinge van 't Aequivalent, den 17 Maait 1759.

■ • Commisfie op de Heeren

van 't Mindergetal, om het rapport der Heeren Gedeputeerde Staaten over de Aequivaienten nader te examineeren, eod. dato

" Commisfie ut fupra, tot

redres van de inegaliteifrin de betaalinge der Aequivaienten, den 8 Tulv 1759 J '

~ Refolutie houdende een

Reglement omtrent de voldoeninge der onbetaalde Aequivaienten , den 27 Eeb. 1760.

"~ • Ut fupra, wegens kortin-

ge in de betaalinge van de Aequivaienten, eod. dato.

■ Nadere Last aan de Heeren Gedeputeerden, op de invorderinge der Aequivaienten , den 3 Maart 176T. —:—, Misfive daar over aan 't Collegie ter Admiraliteit te Harlingen en deszelvs Ministers, eod. dato.

■ Het verzoek van eenige

Officieren, om geëximeert te worden van de betaalinge hunner verfchuldigde Aequivaienten , afgeweezen; en word geperfifteert by 't Reglement op de Aequivaienten gearresteert, den 3 Maart 1767.

— Refolutie en Misfive,

hou-

Sluiten