is toegevoegd aan uw favorieten.

Lofreden op Henrik Albert Schultens.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEKENINGEN. 77

„ J'ai recu, Monfieur, 1'ouvrage, que vous m'avez fait 1'honneur de m'envoier, par lequel il eft aifé de s'appercevoir, que vous avez fait m grand progres dans la litérature Oriëntale. Les Sentences, que vous avez illuf. trées par de favantes notes, me paroiffent, pour la plüpart, trés élégantes; elles font écrites tout a fait dans le gout des anciens poëtes Arabes. &c." Ik kon Iterker loffpraken van anderen aanvoeren, maar dit getuigenis van een' man, die buiten twijfel door niemand, in gantsch Europa, in kennis van het Arabisch geëvenaard , of in fmaak overtroffen wordt, zal genoeg de waarde van dezen jeugdigen arbeid van schultens verheffen.

0 0 Orat. de fintbus Literarum O. O. proferendis, publice dicta in illuftri Atheua:o Amftelaidamenfi, cum ordinariam Lingg. & Antt. O. O. profeflïonem aufpicaretur, Ainfi:. 1774» P* I9~23 : adde Specimen Proverbiorum weidanii, ex verfione Pocockiava, quod schuiten. sius edidit Londini, A. 1773 » in prsf. p. IV, feqq.

(ü) Orat. de ingenio Arabum, p. 29.

(13) Hij werd naderhand door zijne veelvuldige ambt*» bezigheden gedrongen, de beoefening dezer taaie een* geruimen tijd te ftaaken; maar hij had hier groot leedwezen van , en de liefde voor dezelve, die jones hem inga-, boezemd had., werd nooit bij hem uitgebluscht. In 1777 fchreef hij aan dezen zijnen boezemvriend: — „ jacent, quod vebementer doleo, liter* Perfica: , molles illa? & elegantes, quarum addifcendarum tu me tanra cupiditate

in-