is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van APPINGEDAM. 43

gemaakt door den Kerkeraad, die dan met de Ledematen der Gemeente daar uit de Verkiezing doed.

Deze Clasfis , welke gewoonlijk drie of viermaal 'sjaars te Appingedam vergaderd, is verdeeld in drie Districten of Hingen , naamlijk het Hoogeland , de Heerlijkheid, en de Woldllreek. Welke verdeeld-g haar opzigt heeft, niet alleen tot de Sijnodale en Clasficale Commisfien, maar ook op de vervulling der vacante plaatfen. Het eerst genoemde District: behelsd, Delfzijl, Solwert en Mar fum, Tjamsweer, Jukwert, Kreewert, Hohvierda, en Uitwierda. Tot het tweede District worden gerekend, Appingedam, Opwierda, Farmfum, Weiwert, Heveskes, Oterdum, en Meethuizen. Onder het laatstgemelde District behooren , Siddebuuren, Helium , Schiltwolda, Slochteren, Kolbam, Scharmer , en Harkfiede.

APP INGEDAM.

Sommige fchrijven ook Appingadam, als of de oorfprong dezes naams zij voortgekomen, niet alleen van de dammen, die aan den mond van de Fivel opgeworpen waren, maar ook van een oud adelijk gedachte Appinga. Daar nochtans, zo wel de naams-betekenis als de eerste oorfprong dezer plaats, in 't duister fchuild. Emo , Abt van Werum , gedenkt in zijne Kronijk van deze plaatfe al op het jaar 1234; verhalende hoe de Kerk van Dam toen door twee Preekheeren van 't kapittel van Breinen in den ban wierd gedaan. Menco, derde Abt van Werum, fchrijft in het vervolg van genoemde Kronijk, dat de Appingedammer kerk in 1254 met eenen tooren en ronddak pronkte. Hoe in 1327 haare oude Rechten, niet alleen dcT de Overheedcn van Fivèlingo , maar ook bij ,den Opltalsbo >m door Friesjands Algemeene Staaten bekrachtigd zijn : Hoe eertijds de Adelijke gedachten van Snel-

gers-