is toegevoegd aan uw favorieten.

Matrooze liedjes, of Vervolg op de economische liedjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D E

PROMOTIE

DER

ZEE-CAPITYNEN,

DOOR ZYNE DOORL. HOOGHEID,

TOT BELOONING VAN HUNNE BETOONDE DAPPERHEID.

Op de wys: Hoor Annatis 7e zal verhaalcn.

jNfeêrland zal niet langer kwynen,

Wyl 'er voor de dapperheid Van 's Lands vvakkre Capitynen,

De eerbelooning is bereid

Daar Hy, die voor Neerland waakto

>bis.

Hen Vlag-Officieren maakt. J

Heeft de Brit Vlag-Officieren;

Hier wordt ook de moet beloond, Daar men dappre Batavieren

Met een eerenkrans bekroond;

Daar Hv, die voor Neerland waakt,-j

>bis.

Hen Vlag-Officieren maakt. J <;'.

Dit,