Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

in Duitschland , daar het, binnen weinige faaren,driemaaléri gedrukt is; heeft men,dit eigen doelwit ook in hei oog houdende, d& moeite, gaarne, willen op zich neemen, om het mede ten nutte der Nedèrlandfche jeugd, in onze taal, door den druk gemeen ie maaken ; geenszins twijfelende, wanneet zij, het geen in deze Inleiding voorgedraa. gen is, regt heeft begreepen, of zij zal in fiaat gefield zijn , ccn meer uitvoerige voordtagt der Historie , met des te meer vermaak en nut, of aantehooren of zelve te kezen, (fat men, voor 't overige, rankende een zaaklijk voorflel omtrent de Historie vart' ons Vaderland, hierin niet vinden zal, kan haar, afzonderlijk, door de ttitgegeeten en bt kende verkorte Historie desdangaande, bij vergoeding, ter leezing worden aanbevolen; agtende wij noocleloos, iets tf te hcrhaalen , of op eene andere wijze te herfchrijven, wat of bekend, of reeds in Ho veel banden is.

IN-

Sluiten