Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

grondbeginselen

„ daar is dezelve, zo gy my hooren wilt:Ik „ befchouw alles naauwkeurig, wat 'er is, ,, groote en kleine dingen, alles wat God „ gemaakt heeft, en ontdek alle dagen iets „ nieuws en fraais. Vervolgens overdenk „ ik , waarom of waartoe deeze of geene „ dingen in wezen zyn , of van wat nut„ tigheid dezelven wel zyn moogen ? En „ wanneer ik daarby de kunst ontdek, en wat „ Gods wysheid daarmede bedoelt , kan ik „ terftond met myne eigene woorden bidden , „ omdat ik dan geheel en al doordrongen

ben van Gods Almagt, Wysheid en Goe„ dertierenheid. En dan gaa ik met eene „ blyde gerustheid aan mynen arbeid, met „ een voorneemen , om den goedertieren „ God te behaagen."

Vaarwel! zeide klaas, en ging heen»

itL

Karel klaagde eens aan zynen Leermeester , dat het hem zeer moeijelyk viel, om de zaaken, welke hem voorgedraagen wierden , te begrypen en te onthouden, en dat hy dus vreesde, altoos onkundig te zullen Wyven.

Heh

Sluiten