Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 seön db e g inseleh

deren barrevoets, maar gezond en vrolyk te gemoet; en riepen; Vader! hebje ons ook aardaakers mêe georagt ? „

Een geheelen zak vol, antwoordde hy.

De kinderen waren verblyd, liepen binnen by de Moeder, en riepen: Moeder! weet gy wat nieuws ? Vader is 'er, en heeft ons aardaakers mée gebragt; ó, aardaakers, een geheelen zak vol!

Daarop kwam de vrouw hem te gemoet met een vrolyk gelaat, en zeide: zyt ge daar lieve man! Heden is u de reis wel lastig gevallen. De zon heeft zeer geftooken. Ga binnen en eet, ik zal uw paard in den Hal brengen, ik heb reeds hooi geiïrooid.

De man ftond 't niet toe, maar leidde zyn paard zelf in den ftal en nam 'er het tuig af. Vervolgens ging hy in de kamer, en vraagde den Heer fielding, ofhy zyn gast wil. de zyn, Hy nam de uitnoodiging aan: de man ging vóóruit, zyne twee kinderen hingen hem aan den arm, en fielding volgde hem

Hy moest bukken, toen hy de kamer in ging: want de deur was laag; de kamer gelve was federt den bruiloftsdag van den

bezit-

Sluiten