Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534 grondbeginselen

de de vriendelyke vrouw, eet met finaak, gy hebt heden een' lastigen dag gehad.

Hy ging zitten, en naast hem nam fielding zyn plaats, die men eenen yzeren le • pel reikte, om mede te eeten. Hy nam denzelven met beevende handen, want hy had in zyn geheel leven nog geen yzeren lepel in zyne hand gehad, Hak hem in defchotel, en kon naauwlyks van zich verkrygen, orn denzelven in den mond te neemen. Maar toen hy zag, dat 't hen-allen zo goed fmaakte , proefde hy 't evenwel, en het fmaakte hem ook goed. Hy proefde het groove brood met wat boter en kaas, en vond dit ook zeer fmakelyk. Maar den landman en zyn huisgezin fmaakte het nog beter, en zyfcheenea geduurende den maaltyd vergenoegder te zyn, dan de rykfte lieden.

fielding zat diep in gedachten over alles, wat hy zag, en vraagde eindelyk zynen gastheer: lieve vriend 1 gy fchynt zeer gelukkig te zyn ?

Dat ben ik ook, zeide de bouwman. Ik ben gezond, heb een goed geweeten, heb myn brood, melk, boter en kaas; myne

vrouw

Sluiten