is toegevoegd aan uw favorieten.

Crimineele sententie tegens den gevangen Willem Cristoffel Zorreth. Ter executie gestelt binnen Arnhem den 9. december 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 80 >

kruisje op de lyst getekend was, of het moest geweest zyn om haa» te plagen.

Dat de Major van Hohenlohe hem wel naderhand een lyst vertoond heeft, van huizen, die geplunderd moesten worden.

Dat niet weet, door \\ ien die lyst is opgemaakt, of hoe de Gr. van Hohenlohe aan die lyst gekomen is.

Dat ook nooit die lyst te voren gezien heeft.

Dat zig herinnert, prcefent te zyn geweest, wanneer de Vaandrig Schlosfer en Tambour Major ,immers zoo hy gelooft, der Dragonders, in 't Duivelshurs geweest zyn en aan den Castelein gevraagd hebben na de Secretarye.

Dat hy beneden gebleven is , en de twee anderen mer den Castelein na boven gegaan zyn, hebbende hy zig daar mede geenzints gemêleerd, maar is aan 't vengfter ftaan gebleven.

Weet niet, of hy hunne terugkomst heeft afgewacht.

Herinnert zig wyders, aan de vrouw, die hem by Kniest de deur opdcedt, te hebben gevraagd' om boven te wezen.

Dat hy vervolgens met de meid na boven is gegaan , dog geen Geweeren nog Vaandel gevonden beeft.

Na pralecrure perfistit..

VYFDE PRELIMINAIR EXAMEN.

Den 30 July 1795.

Coram C. G. Hultman, Richten.

Voorgebragt de crimineel, gedetin. Overfte Zorreth, en verklaasde. iai eenige. dagen na- de plundering mer eenige Heeren. is geweest T om bet buis van den Burger Bekking te zien.

. Ontkent, dar aan de Huishoudfler gezegt heeft „ dat iogevalr dé plundering, m gem» huis: hadi kunnen! beletten,, hy zulüs zoude gedaan hebfeem. 1 . ,

Ont~