Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ar )

De ONDANKBAAR E.

IEen Man van kintsgebeente in wellust voorrgebragt, Eh die ook roemen kon op overouwd geflagt, Ja, die van Oost en West wierd fchatten toegedragen En toegevoert met fcheepen zonder tal, Waar van dat de eeuwen zullen waagen, En niet geboren zo maar blindlings by geval, En al te vet gemest, fcheen nergens meê te vreeden, En zogt met iedereen te zyn in tegenheden. Men noopt Hem tot zyn plicht; Men doet zulks weêr met harde fpooren, Maar ach! Hy wil niet hooren, 't Is al vergeefs hoe me ook zyn brein verlicht. Hy keert zich agterwaards en wil zyn wellust boeten. Vertrapt zyn Geevers raad met voeten, En doet alleen zyn harte wensch.

&

Is dat niet een ondankbaar Mensch?

B 3

De

Sluiten