Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Plaats, dezelve Waren,.«ooi» doennawegen, in de Pr*fentfe vincie worden ^^J^^%9 volgens dat gewigc na *an den Pagter of destelfs Coiteflew, , * .bék van de Tarra der K» «,Bus ^ ^

den vollen Impost van de gedebiteerde en

kn, na expiratie van elk vierendeel J-J- b de wegiog

Indien iemand deze weging mogt ' teyhebben ^

«nogt bevonden worden, de aangave niet opreg^ ^ S, .1 by verbeurt hebben honderd g^Si'^ raoeten

overige, tot fecuriteit van den Pagter, oy ue

fielten, als de Pagter zulks begeert.

Wanneer by de weging cefchied is, zal de Pagter gehouden zyn de kosten w * ten dragen, en alle fchade vergoeden.

XI.

mogte vermist zyn.

XII.

-» Tranfiroire zoederen kunnen volflaan, met aan De Faéloors van Tranfitoire go ^ te ^

den Pagter aan te geven, en door denze ^ ^

tekenCn' £* of Thee: en zoo

Tonnen Kisten'» BM?^^TOt chocolade, of Cichorei, met veel Pakjes, Pakken of Kisten, me aan wien

defignatie van de plaats werwaards, en van den Pe

Sluiten