is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwoord op de aantijgingen van den heer Burke, tegen [...] Cooper en Watt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den heer burke. i©7

gen te loor gefield, wendden bekommeringen voor en zogten met de Gemeentens te twisten. De Gemeentens hielden, als 't waare, voet bij ftuk, kiaagden op het zeerst over de nog in dienst zijnde krijgsmagt in Frankrijk , en namen het befluit „ dat het in dienst

houden van eenige andere ftaande krijgsmagt „ onder deez'Natie, buiten de Land-Militie, „ geheel onwettig was, en alleenlijk ftrekte ,, tot grieving en kwelling des Volks." De Koning zond hierop ook geen recruten meer naar Frankrijk, maar liet de Regimenten zoo van tijd tot tijd uitfterven. Maar de grond van dit alles was voornamenlijk zijne misnoegd» heid tegen het Franfche Hof, want volgens Sir william temple, toen hij in 1678 in een bijzonder verdrag zocht te treden met Frankrijk, bepaalde hem de Franfche Koning tot het houden van maar 8000 man troepen in Engeland, en niet meer; waarop ka ree dus uitvoer „komen alle zijne beloften, die „ hij mij gedaan heeft om mij volftrekt mees-

ter over mijn onderdaanen te maaken, hier ,, op uit ? of denkt hij dat iets van dien aart

kan gedaan worden met 8ooo man?" Op 't eind van 1678, wierdt het langduurig (of bezoldigd) Parlement vernietigd. In 't jaar 1679 wierdt een ander Parlement te faam geroepen, waarvan de Gemeentens een befluit uitbragten, en de ftaande Legermagt, en de Garde des Konings beiden als onwettig verklaarden. „ Een nieuwe eisch en vordering," zegt hume, „ maar noodzaakelijk ter beeter a, en volkoomener vestiging der Vrijheid, en

„ van