is toegevoegd aan uw favorieten.

De apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45a

de zedenspreuken

Hoofdjl. XLIX. vs. 10. II.

IC.

1.314.

15-

16.

'718.

19.

EZECHiëL zag een ftaatlijk gezicht, bet* welk God hem deedt zien, met den wagen der Cherubs. — Hij verkondigde den vijanden ftormen en flagregens, maar heil aan hun, die den rechten weg bewandelen.

Dat ook' de beenderen der XII Profeeten nog groenen in hunne graven!— God troostte jakob [door hen], hij verlostte hen, volgends hun hoopend vertrouwen.

Hoe zullen wij zerubbabel , naar waarde, volroemen? Hij, die als een zegelring is aan de hand. — Insgelijks josua, den zoon van jozadak, die, in hunnen tijd, den Tempel herbouwd, en Gods Heiligdom, verfierd en tot eeuwige heerlijkheid van God verhoogd hebben.

Ook is de gedachtenis van nehemiS zeer te verëeren, die onze genoopte muuren weder opgericht, de-poorten vernieuwd, en met grendelen verfterkt, en onze verwoeste huizen herbouwd beeft.

Nooit is er een man op aarde geweest, zoo als iienoch was, die van de aarde is weggenomen geworden. — Ook is er geen man aan josef gelijk, geboren , de heer zijner broederen, de behouder van zijn volk, wiens gebeente bewaard is geworden.

sem en seth zijn vermaard, onder de menfchen. — Maar, boven alle menfchen is adam, door zijne fchepping, verheven.

SU Lof