is toegevoegd aan uw favorieten.

De post van den Helicon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ico)

Hoe erg piingn 't toofd — door de vergezellende verwachting krans ——

Te doornen der vrees — door 't 'bloemt' been! laar rozen van 't hnp:nd voorgezicht In het doodsvocht yerfair..

« *

p

De gröndl flaart — fmacht — hijgt — in vergenoeging de vertreding — aan. (§) Gezinningen vol des kalmtes — Vervarirgcn yol dtr g'latenheid —

Bieden zich aan zijn hart,

* *

*

Daar breekt 't blik (*") aan! — zink nu in de wonderbaarheid zwemmende! En zwemmende in 't nafluw nieuw noodlot : Daar zeldzaamheid volgend zeldzaamheid

Op hare treden verdraait, (ff)

*.*

Hft fterkst broêmndst (J§) g'ftraal; 's keum in de betrekking die? onzekerheid

Xen.tcHEUDER f4. |) in't rijk der hondsftar. O mangeling! — mtéï 'k daar henen floar, 'k Mij daar mc(r in verffeek.

* *

*

(•**) Of 'f geen ft V telf? wederkomt en duidelijker daarzija geeft...

Geen bladd'rerde middags heethcid, Haalt bij de onvervaarnt'ns diens k o m j t i g e s. (tt) Hier is 't Zon'ngcllraal ijs! —

Naauwlijks had de hier bovengemelde Zangfier haare Ode geèindigt — of Apollo ftond van zijn'drievoet

op maakte een nedrige buiging voor de nog te worden

Zangfier — en vroeg zeer beleefd: of zij zo goed wilde zijn, om met haar eeuw voor 't jaar 1788 weder plaats te

maaken. Tot aan de gevalligheid van u verzien —

zei zij , ('t geen in onze taal zo veel zegt , als: tot het

ge-

f§) Men kan tegenwoordig alles aan en toe — Haaren, hijgen, fn,achten, ja Mies aan en 10e — verrichten wat men maar wil.

(**) Poëtifcue verkorting voor oopenblik.

Van 't Tranfche: rctonner fur fis pas.

{■§§) Brocmndst gelijk noemen komt van nennen : zo ook

iroemrn van brenncn anders branden.

(U) Kctm van kaum, bijna: fcheuder van fchnuder, huivering : altijd au n < «.

(""■) Ou ce qui. revient au mime.

\%\) D-t ze$t zo veel als : onervarenheid van dit ta; (laande.

Pit is klaar.