Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(22o> )

O veil! dat de aandacht weet te bind»ni Gij pronkt in herfst en guure winden, Uw grrenie, frisch in 't naakte winteruur, Vertoont zich op den duur.

G'j Moeit als andre boomen derven, Geen hagel doet u 't leven derven; Uw bezië rijpt, al danst, in 't wimeiweir Dc fneeuwvlok op en neêr.

En wanneer ik dan ieder deezer coupletten op mij zelve toegepast heb, dan is mijn Dichtftuk klaar.

De Prosaïsmiet (ter zijde) Wanneer men de verfen eens in Profa veranderde (*)„ welk een verheven taal zou dat zijn!

Porjeeriaantje n. Zo zeg ik ook niet minder natuurlijk: (pag. 13.)

O Zwaluw! die den zomer mint En nestelt aan dï hooibergs roeden; Of plankjes bij dc huislien vind Om in uw kundig nest uwe eitjes uit te broeden, Ik /.ie u, uit de (loot Den modder voor uw wooning pikken. Om daar uiv huis mede op te fthikken, Elk helpt zijn' trouwen werkgenuut.

Wil ik eens iets van den Eikenboom opdreunen — altijd maar weer de fchoone natuur te baal genomen ! - (pag. 23.;

O Eikenboom! zoo hoog ge-acht TV ij Cellen en bij anche volken, Gii (leekt uw kruin fetaiet in de wolken,

lk heb een' zang u toegedacht.

D e P It o S a ï S m i F. t.

En bij andre volken moest vooral niet overgedagen

worden.

Porjeeriaantje n. En in dien fmaak ziet een geheele zanglievende Bundel het licht _ waar in ik, ik weet niet wat al, aanfpreek. ]k laat fchier niets in 't geheele rijk der planten met rust. Ik ben er zo eiuen als of ik zelf een plant was. - Docft om weer tot mijn manier, van alles aan te Iprcken te

tomen om het non plus ultra van natuurlijkheid u , in

eenen aan den dag te leggen, «rl ik u du nog doen hooren. Dit is alles zamen. (pag. 134 ) 0 Tuin-

(*) Zou 't wel nodig wcezen?

Sluiten